Yang Fan

По-английски: Yang Fan

Страна: Китай

Левша